Magnifood

Magnifood to synergicznie działający kompleks składników pochodzenia roślinnego i fitonutrientów. Nie ma stałego składu, mieszanina jest opracowywana dla każdego produktu indywidualnie w zależności od funkcji, jakie ma spełniać dany produkt i jego skład.
Kompleks Magnifood, opracowany przez Terranovę, wykorzystuje wyłącznie składniki świeże i naturalne: zioła, warzywa i owoce, wiele z nich liofilizowanych bezpośrednio po zbiorach. Każdy składnik kompleksu spełnia co najmniej jedną z następujących funkcji:
- poprawia biodostępność i działanie innych składników,
- dostarcza synergicznych enzymów lub kofaktorów dla wszystkich składników zawartych w produkcie,
- zwiększa ogólną aktywność produktu,
- chroni składniki przed utlenianiem,
- poprawia stabilność lub wspiera funkcje produktu.